Book & type design
Metaphor in Herodotus' Histories
In deze dissertatie van Aniek van den Eersten staat het opzettelijk gebruik
van metaforen in Herodotus’ Historiën centraal. Het centrale betoog is dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te karakteriseren, om impliciet zijn oordeel te geven over de beschreven gebeurtenissen en om zijn publiek directer te betrekken bij wat hij beschrijft . Daarnaast bekijkt deze studie of en hoe Herodotus is beïnvloed door de literaire traditie, die grotendeels uit poëzie bestond. Een onderzoek naar Herodotus’ gebruik van metaforen biedt een dankbaar uitgangspunt om het werk van de geschiedschrijver te positioneren tussen het traditionele poëtische vertellen van verhalen en het wetenschappelijk proza uit zijn tijd.

Philosophie de la Frisonne
Dit is de eerste publicatie van het lettertype van Daphne de Vries. Een proefschrift als ultieme lettertest. Lees meer over de ontwikkeling van dit lettertype op Philosophie de la Frisonne.