PRINT design
Roma Aeterna
Roma Aeterna is het enige Nederlandstalige tijdschrift met exclusieve aandacht voor de Eeuwige Stad. Het presenteert recente, wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier en is rijk geïllustreerd. Roma Aeterna beperkt zich niet tot een specifiek tijdvak. Elk historisch of cultuurwetenschappelijk onderwerp is welkom.

Roma Aeterna verschijnt twee keer per jaar en aan ons de schone en eervolle taak vorm te geven aan de zorgvuldig samengestelde inhoud.
Roma via napoli
Roma Aeterna 11.II
Waar elke zichzelf respecterende stad wel op een moment in zijn bestaan op Rome heeft willen lijken, lijkt Napels toch altijd bewust wars te zijn van die vergelijking. In de oudheid de grote Griekse stad van Italië, daarna een van de beide Siciliën, il Regno tussen de stadsstaten van het vroegmoderne Italië, de stad van Maradonna, niet van Totti: altijd vindt de stad aan de mooiste baai ter wereld een manier om zich te onttrekken aan de rest. Dus al duiken van Ravenna tot Moskou, van Amsterdam tot Istanboel, overal tweede, derde en vierde Romes op, Napels blijft gewoon Napels. Toch?

Met bijdragen van Marleen Termeer, Eva Mol, Ruben Poelstra, Christiaan Caspers, Maurits Lesmeister, Maarten Asscher, Wyger Velema, Robin Oomkes, Miriam Kolk, Johan Philip Koelman (ed. Asker Pelgrom) en Sven van Houdt.


Het binnenwerk van dit nummer is gedrukt op 90 grams Arena Smooth Extra White. Het omslag is gedrukt op 250 grams Materica Terra Rossa, beide van de firma Fedrigoni
te Verona. De omslagtekening is in wit gedrukt met de HP Indigo op dat mooie rode papier.

Bestel het nummer hier.

Hoofdredactie: Maurits Lesmeister & Rogier Kalkers

Vormgeving: Daphne de Vries / Bureau Merkwaardig

Drukkerij: Zwaan Printmedia

Jubileumnummer
Roma Aeterna 11.I

Na jaren van thematisch opgezette nummers presenteert Roma Aeterna voor het eerst in lange tijd weer een collectie losse artikelen. Toch vinden we in die collectie wel degelijk een rode draad: er blijkt in Rome (nog) meer te zien, of in elk geval meer te zien geweest, dan op het eerste gezicht lijkt, en zélfs over de plekken waarvan je zou denken dat alles er al wel over gezegd is, zijn altijd nieuwe invalshoeken te vinden.


Met bijdragen van Pax Veerbeek, Sterre Berentzen, Stijn Praet, Warja Tolstoj, Richard Calis, Robin Oomkes, Gerard Olthof en Koen de Groot.


Bestel het nummer hier.

Hoofdredactie: Maurits Lesmeister & Rogier Kalkers

Vormgeving: Daphne de Vries / Bureau Merkwaardig

Drukkerij: Zwaan Printmedia


Jubileumnummer
Roma Aeterna 10.II
In dit nummer presenteert Roma Aeterna een bloemlezing uit de Nederlandse kunst over Rome in de twintigste en eenentwintigste eeuw, in navolging van het prachtboek Vereeuwigde Stad van prof. Van Regteren Altena uit 1964.

Ons werd gevraagd om in dit tiende jubileumjaar de vormgeving over te nemen. Die opdracht nemen wij met veel plezier op ons!

Bestel het nummer hier
In 1964 publiceerde I.Q. van Regteren Altena, hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, het boek Vereeuwigde Stad. Daarin presenteerde hij een dwarsdoorsnede van kunst die Nederlanders in de eeuwen tot 1900 hadden geproduceerd in Rome en omgeving.

Om het verschijnen van de tiende jaargang luister bij te zetten wil Roma Aeterna een vervolg maken op die publicatie. In nummer 10.II brengt de redactie een verzameling kunstwerken die juist ná 1900 gemaakt zijn in de Eeuwige Stad.
Blijft Rome ook in de 20e en 21e eeuw een vanzelfsprekend referentiepunt voor de kunsten? Zien we de Nederlandse blik op Italië veranderen onder invloed van bijvoorbeeld de twee wereldoorlogen, de geseculariseerde protestgeneratie, of het schandalenspektakel van Silvio Berlusconi?
Noot van de vormgevers
Dit jubileumnummer van Roma Aeterna staat geheel in het teken van beeld. Als vormgever zijn we op zoek gegaan naar een manier die de lezer, of in dit nummer eigenlijk kijker, aanspoort om de pagina’s aandachtig te bestuderen en de beelden goed in zich op te nemen. Onze ontwerpuitdaging lag in het bepalen van een volgorde en plaatsing waarmee we de kijker verrassen en nieuwsgierig maken. Een oefening in kijken: even snel doorbladeren zit er niet in. Om een gevarieerde en spannende volgorde te verkrijgen, die verleidt om de afbeeldingen aandachtig te bekijken, hebben we voor de hand liggende methoden onderzocht, maar opzij moeten schuiven. Een volgorde op jaartal, kunstenaar, titel, locatie of techniek leverde vaak een voorspelbaar en soms zelfs saai geheel op.
In plaats daarvan hebben we op basis van zichtbare beeldelementen een systematisch stelsel ontwikkeld dat onze menselijke intuïtie in eerste instantie uitsluit en tot onvoorziene combinaties leidde. Om onze ordeningsmethode enigszins inzichtelijk te maken, hebben we overzichtspagina’s toegevoegd. Hierop zijn steeds alle beelden van een categorie verzameld, tussen de door ons gelegenheidsalgoritme bepaalde ordening door. Wij dagen de kijker uit om de beelden met elkaar te vergelijken, verbanden te leggen en te bevragen, opdat details die eerder verborgen bleven plots opdoemen, smaak er even niet toe doet, en onze keuzes hier en daar ter discussie worden gesteld. Wij hopen een inspirerend jubileumnummer te hebben vormgegeven.

Hoofdredactie: Maurits Lesmeister & Rogier Kalkers

Vormgeving: Anouk de l'Ecluse & Daphne de Vries / Bureau Merkwaardig

Drukkerij: Zwaan Printmedia